Hàn làm lại phim ta, tương lai không xa?

“Trong tương lai không xa, các nhà làm phim Hàn Quốc rất có thể sẽ làm lại các bộ phim Việt Nam lắm.”

(Một khán giả nam chia sẻ trong bài “Người mẫu bản Việt thoát cái bóng phim Hàn“, Zing.vn dẫn lại từ Bưu điện Việt Nam, 09/2011)

TTT: Đã “rất” lại còn “lắm”, mức độ nhấn mạnh (hay còn gọi là thẩm du) hơi kinh!

PTV: Iem xin phép dự cái lời phát biểu của các nhà làm phim Hàn khi được hỏi tại sao quyết định làm lại phim Việt: “Annyeonghaseyo kamsahamnida hyundai samsung daejanggeum chungmaylam ngunhubo ongmaylam chomaxem.”  Là iem cứ dự thế!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: