Nghĩ trong lúc vừa ăn cơm vừa xem phim trên TV

Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, không liên quan đến nội dung bài (Nguồn: 24h.com.vn)

Nguyên liệu ngon + Đầu bếp giỏi = Món ăn quá ổn, kể cả khung cảnh có hơi đơn sơ nhếch nhác thì cũng vẫn ăn được.
Nguyên liệu ngon + Đầu bếp tầm thường = Hơi phí nguyên liệu nhưng vẫn ra món ăn tàm tạm.
Nguyên liệu ngon + Đầu bếp dở = Người ăn đập bàn hỏi đầu bếp mua bằng ở đâu.

Nguyên liệu tầm thường + Đầu bếp giỏi = Món ăn ổn, chi phí tốn kém, đầu bếp mệt phờ râu
Nguyên liệu tầm thường + Đầu bếp tầm thường = Món ăn nhạt nhẽo vô vị.
Nguyên liệu tầm thường + Đầu bếp dở: Món ăn dở.

Nguyên liệu dở + Đầu bếp giỏi = Đầu bếp không thèm nấu, hoặc có nấu thì cũng táng thêm nhiều phụ gia và/hoặc không dám nhận là mình nấu.
Nguyên liệu dở + Đầu bếp tầm thường = Món ăn đạt tiêu chuẩn ăn vào không chết ngay lập tức.
Nguyên liệu dở + Đầu bếp dở = Thảm hoạ.

Giờ các bạn hãy dùng Microsoft Word replace all những từ sau:

– Nguyên liệu -> Kịch bản
– Đầu bếp -> Đạo diễn
– Món ăn -> Phim
– Nấu -> Làm
– Ăn -> Xem

Và chúng ta có:

Kịch bản ngon + Đạo diễn giỏi = Phim quá ổn, kể cả khung cảnh có hơi đơn sơ nhếch nhác thì cũng vẫn xem được.
Kịch bản ngon + Đạo diễn tầm thường = Hơi phí kịch bản nhưng vẫn ra phim tàm tạm.
Kịch bản ngon + Đạo diễn dở = Người xem đập bàn hỏi đạo diễn mua bằng ở đâu.

Kịch bản tầm thường + Đạo diễn giỏi = Phim ổn, chi phí tốn kém, đạo diễn mệt phờ râu
Kịch bản tầm thường + Đạo diễn tầm thường = Phim nhạt nhẽo vô vị.
Kịch bản tầm thường + Đạo diễn dở = Phim dở.

Kịch bản dở + Đạo diễn giỏi = Đạo diễn không thèm làm, hoặc có làm thì cũng táng thêm nhiều phụ gia và/hoặc không dám nhận là mình làm.
Kịch bản dở + Đạo diễn tầm thường = Phim đạt tiêu chuẩn xem vào không chết ngay lập tức.
Kịch bản dở + Đạo diễn dở = Thảm hoạ.

Tiếc là mình ít xem phim truyền hình Việt Nam nên không lấy được ví dụ nội địa cho từng dấu = một. Bạn Phantivi hay bạn nào giúp mình được thì tốt quá! 😀

Advertisements
Comments
One Response to “Nghĩ trong lúc vừa ăn cơm vừa xem phim trên TV”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] Nghĩ trong lúc vừa ăn cơm vừa xem phim trên TV […]Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: